spinner

Showing 925 Listings

Pending 1579904556

$9,999,999 USD

Phoenix, AZ, United States
1565914079

$9,995,000 USD

Scottsdale, AZ, United States
Txgmgolzf6qaqvwpf96odfcxzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzpbwdzlmf6dxjlzwrnzs5uzxqlmky5m0uymdzenc01njfcltrdmzmtqky0ny0ymerenzeynjiyrjc=

$9,975,000 USD

Scottsdale, AZ, United States
1586823757

$9,950,000 USD

Sedona, AZ, United States
1580062943

$9,750,000 USD

Scottsdale, AZ, United States
1572904961

$9,250,000 USD

Scottsdale, AZ, United States
Lh2tsjh7ecjl0qeptzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzpbwdzlmf6dxjlzwrnzs5uzxqlmkzenufbnzy5ns0wmjuwltrdmjatotreqi00mkrfmzy3mzhenzi=

$8,997,009 USD

Scottsdale, AZ, United States
Wtjonknfrbzcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzpbwdzlmf6dxjlzwrnzs5uzxqlmky5nkzeoeq4ny0yotizltrdmkmtouu1ms1frkvbmtk0nurgndc=

$8,675,309 USD

Wickenburg, AZ, United States
1576794151

$8,000,000 USD

Paradise Valley, AZ, United States